Septem verba a Christo

Værket her er åbenbart først for nylig med større sikkerhed tilskrevet Pergolesi. Det er fascinerende, at der har været og for mange andre værker fortsat er tvivl om ophavsmanden.

Værket anses for en stor opdagelse, og er formentlig komponeret mellem 1730 og 1736, hvor Pergolesi døde (som 26-årig af tuberkulose).